FeFo vil bremse festeavgiften i pressområde
FeFo-styret ønsker riktig pris for fester og bortfester i de aktuelle markedene. (Illustrasjonsfoto)

FeFo vil bremse festeavgiften i pressområde

Administrasjonen i FeFo skal utrede lavere festeavgift i pressområdene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.11.2018 20:00

Styret i FeFo har vedtatt å utrede lavere festeavgift for pressområde i Finnmark.

--Festeavgiftene til FeFo følger verdien på råtomta, som igjen følger markedspris. Lang praksis, samt rettspraksis, tilsier en festeavgift på fem prosent av råtomteverdi.  Verdien av råtomt har derimot økt i vekstområder, og isolert sett er det bra. Koplingen mellom råtomtverdi og festeavgift har imidlertid resultert i at festeavgiften er blitt uheldig høy i enkelte av områdene i Finnmark.  Derfor vil vi se på om det i slike tilfelle kan finnes andre måter å regulere festeprisene på slik at ikke festeavgiften blir urimelig høy, sier Máret Guhtor, styreleder i FeFo, i en pressemelding. 

Styret i FeFo vedtok onsdag at det skal fremmes en sak om nye prinsipp for fastsetting av festeavgifter i pressområder. Formålet er å finne en balansert og anvendelig løsning som gir riktig pris for fester og bortfester i de aktuelle markedene, samt forutsigbarhet i prisfastsettelsen.

--FeFo skal være en forutsigbar grunneier som skal bidra til positiv utvikling og ikke være til hinder for de som vil bygge og etablere seg. At vi velger å se på festeavgiften i pressområder er en konsekvens av det, sier Guhtor.

FeFo forvalter cirka 95 prosent av grunnen i Finnmark og er pålagt av stortinget å være selvfinansierende. Inntektene kommer via forvaltning av eiendom, jakt og fiske.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS