Mener kommunen seigpiner innbyggerne i Gjesvær
Nordkapp kommunestyre skal nok en gang ta stilling til Gjesvær skole etter at rådmannen har foreslått nedleggelse. (Arkivfoto)

Mener kommunen seigpiner innbyggerne i Gjesvær

Leserinnlegg fra styret i Gjesvær Bygde og Idrettslag, et innlegg publisert i Radio Nordkapps portal.
Nordkapp-budsjettet 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2018 11:00

Styret i Gjesvær Bygde og Idrettslag mener Nordkapp kommune tillater seg å seigpine innbyggerne i et livskraftig fiskevær, med trussel om nedlegging av skolen, i budsjettmøtene sine år etter år.

Rådmannen i Nordkapp har i budsjettforslaget foreslått å legge ned Gjesvær skole. 

--Rådmannen sin begrunnelse holder ikke mål. Vi viser til fjorårets aksjon fra elever og foreldre, og folkemøte, «Ikke legg ned skolen vår». Rådmannen kommer med personlig synsing, i en så alvorlig sak, når han sier hva som er godt for elevene. Hva bygger rådmannen sine ord på, når det skrives at elevene vil ha godt av å delta i et større sosialt miljø og læringsmiljø ved Honningsvåg skole? Rådmannen oppleves her som det er han som vet best, på andre sine verdigrunnlag for å bo og leve, i et lite fiskevær.  Dette er synsing, og ikke faglig forankret i lover og regler, har styret i Gjesvær Bygde og Idrettslag skrevet i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal

Gjesvær Bygde og Idrettslag oppfordrer til å støtte opp om Gjesvær skole. Fiskerinæringen er hovednæringen i kommunen, Gjesvær har fiskeri ressursene rett utfor havna, hele året. Gjesvær havn er en av de beste for fiskeflåten, og den er naturskapt. Dette er et stort potensiale for utvikling av bygda Gjesvær, har styret i bygde- og idrettslaget skrevet i leserinnlegget. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS