Arbeiderpartiet styrker innsatsen mot flom og skred med nær 500 millioner kroner
Skredgjærene på storfjellet, Honningsvåg.

Arbeiderpartiet styrker innsatsen mot flom og skred med nær 500 millioner kroner

Arbeiderpartiet på Stortinget har lagt fram forslag om styrking av innsatsen mot flom og skred.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 08.11.2018 01:35

Arbeiderpartiet med forslag om styrket innsats mot flom og skred. 

--Klimaendringene fører til mer nedbør, kraftigere nedbør og ekstremvær. Vi må derfor være forberedt på hyppigere flom og skred i årene som kommer. Her har høyreregjeringen dessverre sovet i timen, sier Runar Sjåstad, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets energi- og miljøkomité.
 
Arbeiderpartiet vil derfor øke bevilgningene til klimatilpasning og flomdemping med 150 millioner kroner utover regjeringens forslag. Tilskuddene går til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær, flom og skred, kartlegging, forebygging, sikring, utstyr og kunnskap.
 
--Vi må gjøre det lettere for vannet å finne vei igjennom og ned til jorda med grønne, åpne områder, la trær forsinke vannet og ha et ledningsnett som tar nedbøren unna. Arbeiderpartiet vil styrke NVE, regional og kommunal forvaltning. Dette er nødvendig for å minske avstanden mellom budsjett og behov. Og det er helt avgjørende for å forsterke innsatsen med å tilpasse oss klimaendringene. All erfaring viser nemlig at det er klokere og billigere å forebygge framfor å reparere skader i ettertid, sier Sjåstad.
 
Mer nedbør og ekstremvær medfører også økt press på vann og avløpssektoren, hvor det allerede er et stort etterslep i vedlikehold og opprusting. Arbeiderpartiet foreslår at det settes av 40 mill kr. utover regjeringens forslag til klimatiltak og klimatilpasning i kommunene.
 
Arbeiderpartiets Ingalill Olsen fra transportkomiteen påpeker at endringer i klima er en utfordring for trygg og sikker ferdsel, og er kritisk til at regjeringen ikke prioriterer rassikring høyere. Hun viser til at skredsikring av riks- og fylkesveger var en av Arbeiderpartiets hovedprioriteringer i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.
--Arbeiderpartiet bevilger derfor 300 millioner kroner mer til skredsikring av riks- og fylkesveier for å gi folk en tryggere hverdag. Sikkerhet og trygghet må alltid være det grunnleggende i transportpolitikken, sier Ingalill Olsen.

Samlet styrker altså Arbeiderpartiet innsatsen mot flom og skred med 490 millioner kroner.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS