Mener oljen skal på land
Ingalill Olsen, Runar Sjåstad og Kristina Hansen krever ilandføring på Veidnes. (Illustrasjonsfoto)

Mener oljen skal på land

Leserinnlegg fra tre profilerte arbeiderpartipolitikere.
Olje – Sarnes
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.11.2018 10:59
Sist oppdatert : 07.11.2018 15:08

Ingalill Olsen og Runar Sjåstad, stortingsrepresentanter for Finnmark Arbeiderparti, og Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, har i et leserinnlegg skrevet at oljen skal på land i Finnmark. 

--Oljen skal på land i Finnmark, terminalen skal bygges og levedyktige samfunn skal utvikles, har arbeiderpartipolitikerne skrevet i leserinnlegget publisert i Radio Nordkapps portal

En kald vinterdag i 2013 inviterte Statoil og deres partnere til stor feiring på Veidnes i Nordkapp kommune. De skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra de store oljefunnene fra Skrugard og Havis i Barentshavet. Endelig skulle neste kapitel i historien om ringvirkninger av oljeaktiviteten skrives og et helt samfunn i Honningsvåg skulle få ny giv og optimisme. Så kom nedturen, oljeprisen falt, prosjektet ble for dyrt og oljefunnet var mindre en antatt. Optimisme og jubel ble snudd til motgang og nedturer. Terminalen ble utsatt, ifølge leserinnlegget. 

--Mye har skjedd siden februardagen for over fem år siden på Veidnes. Oljeprisen er høy, kostnadene er redusert og mange nye oljefunn er gjort i Barentshavet, nærmere 1 milliarder fat olje er funnet etter Skrugard og Havis og alt tyder på at også disse funnene blir bygd ut i løpet av de neste 10 årene, har Olsen, Sjåstad og Hansen skrevet i innlegget. 

--Nå er tiden igjen kommet for å beslutte hva som skal skje på Veidnes i Finnmark, blir det på nytt utsatt eller blir det kun midlertidige løsninger i Sarnesfjorden med oljeomlastning fra skip? Vi roper et varsko fra nord. Vi bygger ikke samfunn med midlertidige løsninger, nå er tiden moden for og beslutte en mindre terminal på land som på en fremtidsrettet måte kan bygges ut og oppfylle Stortingets beslutning om å sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark, ifølge Olsen, Sjåstad og Hansen. 

For få dager siden ble det gjort et nytt oljefunn i Barentshavet. Arbeiderpartipolitikerne mener dette er gode nyheter for ringvirkninger nord. Nye oljefunn nært andre oljeplattformer i Nord-Norge gir store muligheter for lønnsomme framtidig utbygginger.

Arbeiderpartipolitikerne mener funnet styrker beslutning om oljeomlastning på Veidnes, vi forventer en løsning med utbygging på land i Finnmark som sikrer betydelig ringvirkninger også i Honningsvåg.
--Vi som er valgte som tillitsmenn og kvinner fra Finnmark har derfor en plikt til å gi klar beskjed om at denne gangen holder det ikke med utsettelse eller midlertidige løsninger, har Ingalill Olsen, Runar Sjåstad og Kristina Hansen skrevet i leserinnlegget. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS