Hvordan sikre rutetilbudet i distriktene?
Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet. (Foto: Senterpartiet.no)

Hvordan sikre rutetilbudet i distriktene?

Flyavgifter blir tema i Stortingets spørretime på onsdag.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.11.2018 19:30

Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet, stiller samferdselsministeren spørsmål om flyruter i distriktene i Stortingets ordinære spørretime. 

--Etter at statsbudsjettet ble lagt frem, så har Widerøe varslet kutt i rutetilbudet på inntil 18 kommersielle ruter. Lønnsomheten i de kommersielle rutene på kortbanenettet er svekket som en følge av regjeringens politikk. Innføring av flyseteavgiften, sammen med landingsavgiftene til Avinor, gjør at konkurranseevnen for fly med få seter som flyr korte strekninger, blir svak. Avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy sammenlignet med store fly. Hvordan vil statsråden sikre rutetilbudet i distriktene? Det er spørsmålet fra senterpartipolitikeren. 

Det er spørretime i Stortinget onsdag formiddag. 

Vest-Finnmark regionråd har blant annet vedtatt en uttalelse med ønske om reduksjon i avgifter for flyselskapene. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS