Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt
Det er flere vindmølleparker i Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt

Varanger Kraft og Berlevåg sentrale i et EU-prosjekt.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.11.2018 09:45

EU vil prøve ut hvordan bruke vindkraft smartere til å produsere og lagre hydrogen.

Dersom prosjektet lykkes, vil det åpne for full utbygging av Raggovidda vindpark og bygging av hydrogenproduksjon i Berlevåg kommune, melder Forskningsrådet

Dette prosjektet betyr enormt for arbeidsplasser og inntekter, ifølge Forskningsrådet. 

--Berlevåg er en fiskerikommune, har alltid vært og kommer alltid til å være det, men vi har samtidig søkt etter andre bein å stå på. Vi håper og tror det kan bli et industrieventyr med hydrogen i Øst-Finnmark, sier Rolv Laupstad, ordfører i Berlevåg kommune.

Antall arbeidsplasser vil avhenge av hvordan hydrogenet blir brukt i ettertid.  Både prosessindustri og transport er mulige kunder. Laupstad har tro på at både sjøtransport, lastebiler og tog kommer til å bruke hydrogen.

Nøkkelen i EU-prosjektet ligger på Raggovidda som har ekstremt gode vindforhold. Det blåser så mye og så jevnt at vindturbinene på Raggovidda produserer for fullt i 50 prosent av tiden. Det er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet i norske vindparker.

Varanger Kraft har bygget en vindpark på 45 MW. Flaskehalsen er lav kapasitet på kraftlinjen fra Berlevåg. Det tvang Varanger Kraft til å tenke alternative måter å bruke overskuddskraften på.

--Manglende 420 kV-linje til Øst-Finnmark trigget oss til å se på andre muligheter for å anvende vindkraften. Det er jo for galt at råstoffet vi har i den gode vinden, bare skal blåse på havet og ikke bli utnyttet, sier Terje Skansen, konsernsjef i Varanger Kraft, ifølge artikkelen Forskningsrådet har publisert. 

Starter opp neste år
Neste sommer skal kraftselskapet sette opp et nytt bygg i Berlevåg som skal huse en stor elektrolysør fra Hydrogenics. En elektrolysør bruker elektrisk kraft til å splitte vann til hydrogen og oksygen. En av tingene som prosjektet skal se på er hvordan elektrolysøren oppfører seg når vindturbinene begynner å produsere igjen etter vindstille. En annen er hvordan fjernstyring fungerer i praksis.

For Varanger Kraft er EU-prosjektet et viktig ledd i å bygge opp kompetanse om hydrogenproduksjon og om hydrogenmarkedet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS