110 virksomheter kontrollert
Politiet deltok i en tverretatlig aksjon mot arbeidslivskriminalitet. (Illustrasjonsfoto)

110 virksomheter kontrollert

Omfattende kontrollvirksomhet i Nord-Norge de to siste dagene blant næringslivsaktører.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.10.2018 16:00

Tirsdag 23. og onsdag 24. oktober ble det gjennomført en tverretatlig aksjon mot arbeidslivskriminalitet i Troms og Finnmark. 

Det var mannskap fra politi, Skatteetaten, skatteoppkrevere, Statens vegvesen, toll, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som gjennomførte kontrollene. 

Bilverksteder, bygg- og anlegg (privatmarked), restauranter og serveringssted, massasjeinstitutter, reiseliv og fiskeri ble kontrollert. Det var totalt cirka 110 virksomheter som ble kontrollert i Troms og Finnmark, uten at alle kontrolletatene var innom alle virksomhetene, melder Finnmark politidistrikt i en pressemelding. 

Politiet har kontrollert oppholds- og arbeidstillatelse, Skatteetaten har kontrollert bruk av personallistebok og forfalte pengekrav, Arbeidstilsynet har sett på farlig arbeid, arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger og lønnsmessige forhold, Statens vegvesen har kontrollert hvorvidt det foregår godkjenningspliktig reparasjonsarbeid av kjøretøy, samt foreskrevne systemer, utstyr, og kvalifisert personell. Tolletaten har sett på innførsel av varer; om varen er udeklarert/feildeklarert, eller forbudt å innføre/innførsel krever særskilt tillatelser, Mattilsynet har kontrollert regelverk knyttet til produksjon av mat, mens Fiskeridirektoratet har gjennomført ressurskontroll, samt svart omsetning.

--Det er fra politiets side avdekket at enkelte arbeidstakere fra EØS-land ikke har registrert seg hos politiet slik de er pliktig til etter 3 måneder i Norge. Arbeidsgivere og EØS-borgere er gitt pålegg om at EØS-borgerne må registrere seg hos politiet snarest. Politiet ser positivt på slike tverretatlige aksjoner hvor vi lærer mye om arbeidsmarkedet og om samarbeid med andre offentlige etater, forteller Wenche Henninen, politioverbetjent i Finnmark politidistrikt.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS