Har tatt opp kassakreditt
Porsanger kommune må bruke kassakreditt. (Illustrasjonsfoto)

Har tatt opp kassakreditt

Utfordrende økonomi i Porsanger kommune.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 23.10.2018 17:28

For at kommunen skal kunne betale regningene og betale lønn til ansatte har Porsanger kommunestyre vedtatt å ta i bruk en kassakreditt på 20 millioner kroner. 

I rådmannens utfordringsnotat av september 2018, viser driftsåret at kommunale likviditeten er utfordret og kommunen går mot et underskudd i 2018. Det kommende arbeidet med årsbudsjett og økonomiplanen blir krevende. Disposisjonsfondet skal være en buffer til uforutsette driftskostnader og egenfinansiering av investering.

Saksdokumentene i kommunestyret

Kommunestyrets enstemmige vedtak: 
«Kommunestyret vedtar å åpne kassakreditt eller likviditetslån på inntil 
kr 20 000 000,- for å sikre Porsanger kommunes likviditet.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS