Fylkestinget ønsker reduksjon av flyavgiftene
Widerøe, ett av selskapene med utfordringer knyttet til avgifter vedtatt av Stortinget. (Illustrasjonsfoto)

Fylkestinget ønsker reduksjon av flyavgiftene

Finnmark fylkesting ønsker reduserte flyavgifter i statsbudsjettet for 2019.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.10.2018 01:30

Vi som bor i den nordlige landsdel er avhengige av et velfungerende flytilbud. Skal næringer som turisme, helsevesen, fiskeri og utdanning nå sitt fulle potensiale, må folk kunne ha lett tilgjengelighet i form av kort reisetid, ifølge en enstemmig uttalelse i Finnmark fylkesting. 

Siden 2015 har Widerøe redusert sitt tilbud med elleve prosent. Widerøe reduserte nylig flyrutetilbudet for innbyggerne i Vesterålen og Lofoten. Spørsmålet er hvor neste rutekutt kommer. Fylkestinget i Finnmark vet at ruter mellom Oslo og destinasjoner i Nord-Norge sliter med lønnsomheten. I tillegg sliter kommersielle ruter internt i Nord-Norge. Årsaken til rutekutt er dårlige rammebetingelser som spiser opp lønnsomheten i en næring med små marginer. 

Avgifter som flypassasjeravgiften, CO2-avgiften og økt merverdiavgift (moms) ødelegger lønnsomheten i næringen. Flypassasjeravgiften innført av dagens regjering er en ren inntektskilde på to milliarder kroner til staten, og har liten eller ingen miljøvirkning. CO2-avgiften er en tilleggsavgift på totalt 500 millioner kroner, siden luftfarten i Norge allerede kjøper CO2-kvoter hos EU. Merverdiavgiften er for luftfartenes del økt med 500 millioner kroner siden Solberg dannet den regjeringa. Disse avgiftene er grunnen til hvorfor luftfarten sliter, ifølge Finnmark fylkesting. 

Finnmark fylkesting mener luftfarten trenger rammebetingelser som fremmer lønnsomhet i næringen. Det forventes at avgiftene på luftfart reduseres kraftig i kommende statsbudsjett, slik at vi også i fremtiden kan ha et godt flytilbud. Stortinget må erkjenne at luftfarten har en helt sentral betydning for oss som lever nordpå, og må ikke behandle luftfarten som et skatteobjekt.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS