Avinor og Widerøe
Widerøe kansellerte mange flyavganger i Finnmark i oktober. (Illustrasjonsfoto)

Avinor og Widerøe

Finnmark fylkeskommune ønsker en redegjørelse fra Widerøe om strategiene til selskapet.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.10.2018 05:20

Finnmark fylkesting ser med bekymring på de mange kanselleringer som Widerøe har i Finnmark. Den siste måneden var det alene hele 149 kansellerte avganger. 

Dette gir store utfordringer for næringslivet, pasientreiser, sivile og ikke minst den voksende turistnæringen, ifølge en enstemmig uttalelse vedtatt av Finnmark fylkesting. 

Finnmark fylkesting ser positivt på økt bruk av flytransport i regionen og den forventede økte aktiviteten i årene som kommer. Men dette gir samtidig en økende uro over stadig flere kanselleringer. Om flyflåten som i dag er 25-28 år gammel bidrar til at så mange flygninger innstilles, kan en forvente et enda dårligere tilbud når flyflåten i 2030 er 36-39 år.

Finnmark fylkesting ber derfor om en redegjørelse fra Widerøe om fremtidige strategier, om hva slags tiltak de setter inn for å unngå flykanselleringer i Finnmark. Finnmark fylkesting ønsker også innblikk i Widerøes fremtidsplaner om flyflåte mot år 2030, og om dagens flyflåte holder til år 2030, eller om det er endringer på tur, heter det i uttalelsen. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS