Fylkestinget akseptere skip til skip som midlertidig løsning
Fylkestinget vil ha petroleumsaktivitet på Veidnes så fort som mulig. (Illustrasjonsfoto)

Fylkestinget akseptere skip til skip som midlertidig løsning

Uttalelsen fra Finnmark fylkesting vedtatt mot én stemme.
Olje – Sarnes
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.10.2018 11:00
Sist oppdatert : 19.10.2018 11:39

Finnmark fylkesting støtter seg på Stortingets retningsvalg, der man ser for seg en terminalløsning på Veidnes. 

Det vil si at det er et myndighetskrav om at oljen i Barentshavet skal på land, og Veidnes er pekt ut som stedet for dette. Selv om kravet ikke blir absolutt før neste felt etter Johan Castberg, mener fylkestinget i likhet med Nordkapp kommune at en utbygning av Johan Castberg uten en terminalløsning på Veidnes er uhensiktsmessig for selskapene og vil medføre færre ringvirkninger lokalt.

Finnmark fylkesting har forståelse for at utbygningene det er snakk om, vil ta tid å gjennomføre. Man vil derfor som en midlertidig løsning kunne akseptere en skip til skip løsning(STS). Dette forutsetter at man har et forpliktende løp som er tidsavgrenset, og der selskapene har forpliktet seg til en investering på Veidnes. Kunnskapen om STS omlastning hos selskapene og i lokalsamfunnet er gode, og risikoen av en slik aktivitet er relativt lav, dog høyere enn en omlasting ved kai. Det er derfor en bedre løsning på lang sikt at denne omlastingen skjer ved en terminal på land, og at man etablerer permanent infrastruktur, og har en permanent organisasjon som utfører denne oppgaven.

Finnmark fylkesting mener all erfaring og alle utredninger er samstemte om at petroleumsaktivitet på land, gir større lokale ringvirkninger, enn en ren offshore løsning. Det er derfor sentralt for fylkestinget at Equinor velger dette som hovedstrategi allerede i Johan Castberg prosjektet. Finnmark fylkesting mener Stortinget er tydelig i disse forventingene, og således er enig i Nordkapp kommunes vurdering av saken. 

Veidnesprosjektet må realiseres, så snart som mulig, ifølge en uttalelse vedtatt mot én stemme av Finnmark fylkesting. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS