Tallet er stabilt
Anne Trine Elde er helse-, rehabilitering- og omsorgssjef i Nordkapp.

Tallet er stabilt

Nordkapp kommune har sendt e-post til VG.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 18.10.2018 13:38

Tallet for antall psykisk utviklingshemmede i Nordkapp har vært stabilt de siste ti årene. 

VG har avslørt at Tolga kommune hadde overrapportert antallet psykisk utviklingshemmede. Økte overføringer fra staten skal være motivet. 

Søndag kveld publiserte VG en oversikt der innrapporterte tall fra alle kommunene var lagt ut. I tallene kommer det frem at antall psykisk utviklingshemmede i Nordkapp hadde økt fra 3,1 til 5,8 personer per 1 000 innbygger over 16 år på ti år. 

Anne Trine Elde som er helse-, rehabilitering- og omsorgssjef i Nordkapp, har skrevet en e-post til VG. 
--Antallet har økt med 1 person på 10 år. Det har vært noe variasjon i disse årene, men dog ikke i nærheten av tallene dere refererer til. Det har Anne Trine Elde skrevet i e-posten til VG. 

Elde har skrevet til Radio Nordkapp, at tallene er unyanserte og at man må sammenligne år med forskjellige regelverk. 

Anne Trine Eldes e-post til VG: 

«VG har feile opplysninger i oversikt for Nordkapp kommune i saken der andelen personer med utviklingshemming i kommunene vises. Vi ber om at dette rettes opp så snart som mulig

Viser til henvendelse fra VG datert 30.08 samt til svar fra oss i e-post 20.september. I svaret påpekes det at tallene dere viser til ikke stemmer med vår rapportering, og jeg stiller blant annet spørsmål om hvor dere har tallene fra som viser en stor økning i vår kommune fra 2008 til 2017. Jeg har ikke fått noe svar fra dere men har innhentet informasjon fra Helsedirektoratets systemer som bekrefter vår rapportering og utviklingen i denne perioden. (Tabell nedenfor). Dette samsvarer med vår egen dokumentasjon og viser at økningen fra 2008 til 2017 er 1. Det har vært noe variasjon disse årene, dog ikke i nærheten av de tallene dere referer til. Dette er en åpenbar feil som bør rettes opp i snarest.

Sett fra vårt ståsted er det sterkt beklagelig at slik feilinformasjon legges ut i et av landets største media.
Tabell fra Helsedirektoratets arkiv:

 

 

Kommunen har rapportert til Hdir i Altinn

Hdir har meldt KMD

Publisert i Grønt hefte

Kriteriedata for 2019

Status 1.1.2018

17

17

17

Kriteriedata for 2018

Status 1.1.2017

16

16

16

Kriteriedata for 2017

Status 1.1.2016

15

15

15

Kriteriedata for 2016

Status 1.1.2015

14

14

14

Kriteriedata for 2015

Status 1.1.2014

13

13

13

Kriteriedata for 2014

Status 1.1.2013

14

Mangler

14

Kriteriedata for 2013

Status 1.1.2012

15

15

15

Kriteriedata for 2012

Status 1.1.2011

16

16

16

Kriteriedata for 2011

Status 1.1.2010

Mangler

13 (5 under 16)

13

Kriteriedata for 2010

Status 1.1.2009

Mangler

mangler

13 + 3

Kriteriedata for 2009

Status 1.1.2008

Mangler

8 (5 under 16)

8 + 5

Kriteriedata for 2008

Status 1.1.2007

Mangler

12 (4 under 16)

12 + 4

 

 

 

 

 

«

 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS