50 søknader om penger fra Repvåg Kraftlag
Repvåg Kraftlag fordeler utbytte gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. (Illustrasjonsfoto)

50 søknader om penger fra Repvåg Kraftlag

Lag, foreninger og bedrifter ønsker tilskudd fra Repvåg Kraftlag.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.10.2018 05:42

Det kom inn 50 søknader om økonomisk støtte fra Fond for samfunnsnyttige formål, fondet til Repvåg Kraftlag. 

40 av søknadene var fra lag og foreninger, mens ti søknader var fra næringslivet. Søknadsfristen var 3. oktober. 

Repvåg Kraftlag er et samvirkeforetak og har valgt å utdele utbytte til medlemmene sine gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Formålet må være lokalisert i kraftlagets forsyningsområde. 60 prosent av midlene tildeles lag og foreninger, mens 40 prosent av midlene er forbeholdt nærings- og samfunnsutvikling.

Fordelingen av midler skjer på styremøtet 16. oktober. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS