Pårørende kan levere mat til helsesenteret
Nordkapp helsesenter kan nå ta imot frukt, bær og fisk.

Pårørende kan levere mat til helsesenteret

Regjeringen ønsker at matglede skal gjelde i alle livets faser.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.10.2018 23:30

Nå kan pårørende gi bort eller selge hjemmeplukket frukt, bær, grønnsaker og selvfanget fisk til institusjoner uten å melde fra til Mattilsynet på forhånd. Det bidrar til å gi et bredere mattilbud til eldre.

--Byråkrati og offentlig regelverk bør ikke være til hinder for gode lokale løsninger for å få tak i lokale råvarer. Pårørende skal enkelt kunne levere mat til institusjoner som ønsker å bruke lokale råvarer.  Derfor har vi sammen med Mattilsynet presisert tolkningen av regelverket slik at flere kan benytte seg av tilbudet, sier Hanne Maren Blåfjelldal (FrP), statssekretær i Landbruk- og matdepartementet, ifølge regjeringen.no

Pårørende som ønsker å levere mat til institusjoner har en plikt til å sørge for at råvarene er trygge å spise. Institusjonskjøkkenet har ansvaret for at maten de serverer er trygg. I tillegg har de en plikt til å gjøre en risikovurdering ved mottak av råvarer. Institusjoner tar ikke imot råvarer dersom de vurderer maten som ikke trygg nok. 

Inspirasjonsdag i Vadsø og Alta 
Denne uken, 10. oktober i Alta og 11. oktober i Vadsø, ble det gjennomført inspirasjonsdag. 

Inspirasjonsdagene arrangeres for dem som arbeider med matfag, dem som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for dem som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

--Sammen med matnæringen, organisasjoner og enkeltpersoner skal vi bygge matnasjonen Norge som skal gi matglede, stolthet og felleskap i hele befolkningen. Vi er opptatt av at arbeidet skal forplikte. Matglede skal gjenspeiles i alle livets faser, og matnasjonen Norge skal ha en sentral plass i eldreomsorgen og mat for eldre, sier Blåfjelldal. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS