Gjentar forslaget om salg av Skarsvåg skole og Kamøyvær oppvekstsenter
Rådmann Raymond Robertsen. (Arkivfoto)

Gjentar forslaget om salg av Skarsvåg skole og Kamøyvær oppvekstsenter

Kommunestyret skal igjen behandle saken om de kommunale bygningene i Skarsvåg og Kamøyvær.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.10.2018 13:38

Rådmannen foreslår nok en gang salg av Skarsvåg skole og Kamøyvær oppvekstsenter. Salgsinntektene skal på et fond for nye samfunnshus i Skarsvåg og Kamøyvær. 

Sist rådmannen foreslo salg vedtok kommunestyret at bygdelagene skulle tas med i drøftingene om hva som skulle skje. 
--Det har vært møte med representanter for bygdelagene i Skarsvåg og Kamøyvær der kommunen vil selge, mens bygdelagene fortsatt vil ha kommunalt eierskap. Det sier rådmann Raymond Robertsen til Radio Nordkapp. 

--Det har vært henvendelser fra privatpersoner og næringsliv som vil overta bygningene, blant annet til boligformål, sier Robertsen. 

Rådmannen mener det er unaturlig at kommunen skal eie bygninger som ikke lengre brukes til kommunale tjenester. 

Kommunestyret skal behandle saken 25. oktober. 

Rådmannens innstilling: 
«1. Administrative arbeidsmøter og utredningen om avklaring av Skarsvåg- og Kamøyvær skole avsluttes i sin nåværende form.

2. Skarsvåg- og Kamøyvær skoler legges ut for salg på det åpne markedet. Dersom bygdelaget selv ønsker å kjøpe skolebygget, får rådmann i fullmakt til å selge direkte til bygdelaget, for en avtalt sum, og avtalte betingelser.

3. Inntektene fra salget av skolebyggene settes på et investeringsfond, øremerket til formålet «samfunnshus» i henholdsvis Skarsvåg og Kamøyvær. Fondet står øremerket i 3 år fra opprettelsen.

4. Nordkapp kommune bistår bygdelagene med å søke tippemidler dersom man ønsker å realisere bygging av et nytt samfunnshus i en, eller begge bygdene. Kommunens egenandel i prosjektet skal finansieres fra det øremerkede investeringsfondet.

5. Nordkapp kommune åpner for å diskutere et årlig tilskudd til drift av samfunnshus i Skarsvåg og Kamøyvær. Omfang og vilkår for dette besluttes når konseptet for samfunnshus i de ulike bygdene er avklart.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS