Skal vedta nye strategier for FeFo
Fylkesrådmann Øystein Ruud. (Arkivfoto)

Skal vedta nye strategier for FeFo

Finnmark fylkeskommune skal vedta nye strategier for FeFo, en sak som bør være interessant for mange i Finnmark i forbindelse med debatter om kjøp av tomter.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.10.2018 21:59

Fylkestinget skal 17. og 18. oktober vedta nye strategier for FeFo. Grunnforvaltning, god oppfølging og økonomi er noe av innholdet.

Gjeldende strategidokument ble vedtatt i 2014, og er sendt til kommunene i fylket for innspill. Blant de viktigste tilbakemeldingene er at kommunene ønsker tettere dialog med FeFo, de ønsker anledning til å kjøpe areal til viktige formål og kommune uttrykket ønske om gode rammevilkår for lag og foreninger, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

I saksframlegget har fylkesrådmann Øystein Ruud skrevet, at prinsippet om feste framfor salg fortsatt bør være hovedregelen. Fylkesrådmannen mener det bør være åpning for salg av areal til kommunene som er viktig for samfunnsutviklingen. 
--Ved salg til kommunene har man offentlig kontroll over arealene, i motsetning til hvis det blir salg til næringsliv og private. Det har fylkesrådmannen skrevet i saksfremlegget. 

Formålet med strategien er å beskrive oppgaver og forventninger til styremedlemmene som er oppnevnt av Finnmark fylkesting til å sitte i styret i FeFo. Strategien gir føringer for hvordan fylkeskommunens representanter i FeFos styre skal opptre. I tillegg skal dokumentet være retningsgivende for Finnmark fylkeskommunes politikk i saker vedrørende FeFo. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS