Skarvbergtunnelen går sin gang
Regionvegsjef Torbjørn Naimak sier Skarvbergtunnelen går sin gang.

Skarvbergtunnelen går sin gang

Regjeringen skal melde til Stortinget på en egnet måte om Skarvbergtunnelen.
Statsbudsjettet 2019
Raymond Elde
Publisert : 09.10.2018 05:25

Skarvbergtunnelen går sin gang til tross for at den blir litt dyrere enn det som var forventet i sommer, sier regionvegsjefen. 

--Entreprenøren kan ikke starte opp før Stortinget har akseptert at prosjektet blir dyrere enn forventet. Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak til Radio Nordkapp.

Ny Skarvbergtunnel på E60 er det store riksvegprosjektet i Finnmark i 2019. Prosjektet har en kostnadsramme på 919 millioner kroner og skal stå ferdig i 2021.

Nye Tana bru er det andre store prosjektet i Finnmark som får penger, 95 millioner kroner med åpning i august 2019. 

--Oppgraderingen av tunnelene i nord vil ta mye av vedlikeholdspostene neste år. Det kan føre til at etterslepet på vegvedlikeholdet øker, sier Naimak.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS