Støtte til distriktsbutikkene
Butikken i Gjesvær, viktig for fiskeværet.

Støtte til distriktsbutikkene

Virke glad for at regjeringen viderefører Merkur-programmet.
Statsbudsjettet 2019
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.10.2018 01:24

Merkur-programmet, som støtter de aller minste distriktsbutikkene, var foreslått nedlagt av ekspertutvalget som så på overflytting av oppgaver til fylkeskommunene. Signalene fra statsbudsjettet tyder på at ekspertutvalget ikke får viljen sin.

--Ekspertutvalgets forslag var dramatisk. Det ville gått ut over ikke bare overlevelsesevnen til de minste distriktsbutikkene, men også ringvirkninger som bosetting og næringsvirksomhet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en pressemelding. 

Distriktsbutikkenes rolle er langt mer enn å selge melk og brød. Butikkene avlaster kommunene med ulike typer hjelp til befolkningen på de små stedene. 

Ole Thomassens Eftf AS fikk blant annet innvilget 300 000 kroner i Merkur‐programmet for 2014.

Merkur-programmet er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk. Målet med programmet er å sikre og utvikle de små distriktsbutikkene. Merkur er organisert som et eget program, direkte under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

--Det er svært gledelig at regjeringen foreslår å øke Merkur-programmets budsjett til nær 50 millioner. I tillegg har statsråd Monica Mæland nylig signalisert at Merkur-programmet ikke skal stykkes opp og fordeles ut over fylkeskommunene. Dette betyr at både Merkur-programmets økonomiske og ikke minst faglige styrke opprettholdes. Dette er svært godt nytt for de nær 600 lokalsamfunnene rundt distriktsbutikker som i dag får hjelp og støtte av fagmiljøet til Merkur, avslutter Størksen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS