Satt av 42 millioner kroner til fiskerihavner i hele landet
Transportkomiteen i Bullvika.

Satt av 42 millioner kroner til fiskerihavner i hele landet

Kamøyvær havn må som ventet fortsatt vente på penger.
Statsbudsjettet 2019
Raymond Elde
Publisert : 08.10.2018 11:18
Sist oppdatert : 08.10.2018 11:21

Regjeringen foreslår at tilskuddsordningen til fiskerihavner skal øke til 42 millioner kroner, i forslaget til statsbudsjett for 2019. 

I 2018 fikk hele landet 32 millioner kroner. 

Samferdselsdepartementet har ikke nevnt Kamøyvær havn med et ord fordi prosjektet har blitt flyttet til 2027 i Nasjonal transportplan. Dette prosjektet skulle ifølge den forrige Nasjonal transportplan startet opp i 2017, men med en kostnadsramme på 35 millioner kroner. Den har nå blitt utsatt til siste periode av transportplanen fra 2018 – 2027. 

Regjeringen foreslår også 10 millioner kroner til videre planlegging av fiskerihavner i påvente av regionreformen. 

Regjeringen skriver om havner i Finnmark:
«Farleder og fiskerihavner 
Regjeringen foreslår å bevilge 281 millioner kroner til investeringer i farleder og fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold av fiskerihavner. 

I Finnmark gjennomføres følgende fiskerihavneprosjekt:
Breivikbotn fiskerihavn (Hasvik kommune) – startet i 2018, ferdigstilles i 2019

Innseiling Leirpollen, Tana kommune 
For å kompensere for tidligere bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, foreslås det tiltak som skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på 40,2 millioner kroner er satt av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2020.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg 
Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029. 

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Finnmark: 
Storkorsnes fiskerihavn – flytekai (Alta kommune)
Vardø fiskerihavn – molo (Vardø kommune)
Kiberg fiskerihavn – servicekai og flytekai (Vardø kommune)
Øksfjord fiskerihavn – bølgedemper med liggeplasser (Lopp kommune).» 






Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS