Skarvbergtunnelen blir dyrere
Dagens tunnel tilfredsstiller ikke kravene. (Arkivfoto)

Skarvbergtunnelen blir dyrere

Mer penger til Skarvbergtunnelen enn den opprinnelige rammen.
Statsbudsjettet 2019
Raymond Elde
Publisert : 08.10.2018 10:51
Sist oppdatert : 08.10.2018 10:53

Den nye Skarvbergtunnelen vil ikke holde rammen gitt av Stortinget i juni. Nå er kostnadsoverslaget 919 millioner kroner, ifølge regjerningens forslag til statsbudsjett for 2019. 

Da Stortinget vedtok prosjektet i juni var rammen 898 millioner kroner. Skanska har gitt det laveste anbudet med 622 millioner kroner, pluss moms. I tillegg kommer kjøp av grunn og byggherrekostnader. 

Prosjektet omfatter bygging av ny veg på 6,8 kilometer, hvor 3,5 kilometer er i tunnel. 

Dagens tunnel er smal, lav og tilfredsstiller ikke dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens rasteplass i Skarvbergvika skal utvides og oppgraderes.

Tunnelen skal etter planen bli åpnet i 2021. 

Tekst fra pressemelding om Finnmark
«E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune 
Prosjektet omfatter bygging av ny vei på en 6,8 km lang strekning, hvorav 3,5 km er i tunnel. Erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikke tilfredsstiller dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens rasteplass i Skarvbergvika utvides og oppgraderes. Etter anbudsåpning ligger prosjektet an til å bli dyrere enn ventet, men ligger i nærheten av kostnadsrammen. Kostnadsrammen er 919 millioner kroner. Det tas sikte på anleggsstart i løpet av 2018, og ventet åpning er i 2021. Det er satt av 280 millioner kroner i 2019.»     


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS