Mye loddeyngel
Ferdigsortert lodde og loddeyngel. Øverst: Voksen lodde på 17 centimeter. Tre nederste: loddeyngel fra fem til 6,5 cm. (Foto: Elena Eriksen)

Mye loddeyngel

Gode rapporter fra skipene som er på tokt i Barentshavet.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 03.10.2018 21:59

Forskningsfartøyene «G.O. Sars» og «Johan Hjort» er ute på tokt. 

--Vi ser mye stor og fin loddeyngel, sier toktleder Elena Eriksen om bord i «G.O. Sars».

Økosystemtoktet fortsetter, og de norske forskningsfartøyene «G.O. Sars» og «Johan Hjort» har dekket mesteparten av det norske området, vest for den norsk-russiske grensen i Barentshavet. Begge fartøy observerer mye fin og stor loddeyngel. 

I de foregående årene har lengden på mesteparten av loddeyngelen variert fra 3,5 til fem centimeter. 2016 skilte seg ut med større fiskeyngel for flere arter; både torsk, hyse, sild og lodde var generelt lengre enn vanlig. God mattilgang gjennom den første delen av sommeren ga sannsynligvis god vekst hos fiskelarver og yngel.

Flere gytinger?
Årets vinner er loddeyngelen. I år er loddeyngelen som ble tatt i de sentrale og nordlige områdene opp mot 7,5 centimeter lang og enkelte individer inntil åtte centimeter. Loddeyngelen er stort sett gjennomsiktig, men i år ser vi at den har forsynt seg godt. Det vet vi fordi yngelen spiser små dyreplanktonorganismer som vises i en rødbrun stripe i buken, melder  Havforskningsinstituttet.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS