Innfører stopp i innkjøp og reiser
Nordkapp videregående skole, en fylkeskommunal skole.

Innfører stopp i innkjøp og reiser

Fylkesrådmannen mener det er viktig å utvise budsjettdisiplin.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.09.2018 05:42

Fylkesrådmannen ønsker en reduksjon i aktiviteten i Finnmark fylkeskommune i årets siste måneder, og innfører en stopp i innkjøp og reiser.

Finnmark fylkeskommune har levert et omfattende tjenestetilbud til innbyggerne i Finnmark i 2018: Stort kollektivtilbud, tannklinikker over hele fylket og stadig flere som går ut av videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Samtidig har fylkeskommunen de siste årene investert tungt i nybygg ved Alta videregående og opprusting av veien over Ifjordfjellet som de største investeringene.

Fylkesrådmannen anser det som særdeles viktig å utvise budsjettdisiplin og vil derfor innføre innkjøps og reisestans og en aktiv vakansepolitikk i fylkeskommunen ut 2018. 

Ole Stian Søyseth, økonomi- og analysesjef, sier i en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune, at dette er midlertidige tiltak for å styre mot en balanse i årets budsjett: 
--Vi legger vekt på at innbyggerne ikke skal merke endring i tjenestetilbudet vårt, sier Søyseth. 

Søyseth kan videre fortelle at fylkesrådmannen jobber aktivt med styring av økonomien i fylkeskommunen, men noen ganger er det hendelser utenfor fylkeskommunens kontroll som medfører økte kostnader. Årets budsjett hadde en lavere finansiell buffer enn tidligere budsjettår, noe som medfører behov for å redusere aktiviteten noe når uforutsette kostnader oppstår.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS