Fotballøkka skal ligge ved bruket
Fotballøkka skal ligge til venstre, på dette bildet.

Fotballøkka skal ligge ved bruket

Debatten om fotballøkka har endelig fått sin konklusjon.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.09.2018 01:30

Formannskapet i Nordkapp har vedtatt at den nye fotballøkka i Nordvågen skal ligge ved fiskebruket Nordvågen AS. 

Før sommeren anbefalte avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester at kommunen skulle flytte fotballøkka til botn. En rekke foreldre tok kontakt med kommunestyrerepresentanter fordi de mener området ved barnehagen er bedre. 

Kommunestyret ga administrasjonen pålegg om at saken ble drøftet med involverte parter i Nordvågen. Prosessen viste at alle ville ha fotballøkka ved fiskebruket. 

Statens vegvesen har satt som forutsetning at banen ikke kommer nærmere enn 7,7 meter fra senterlinja på fylkesvegen, og at støy og luftkvalitet ikke overstiger kravene til Klima- og miljøverndepartementet. 

Vedtak: 
«Formannskapet vedtar etter fullmakt gitt av kommunestyret 19.juni 2018, at det bygges fotballøkke i Nordvågen, på tomt GNR/BNR 6/27-6 ved Nordvågen AS.  
Forutsetning for vedtak er at festekontrakten holdt av Nordvågen Industri og Utleie på gitt tomt blir slettet.»


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS