Skal se på rådhusplassen
I sommer ble lekeplassen sanert.

Skal se på rådhusplassen

Hva skal kommunen bruke området ved rådhuset til?
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.09.2018 23:30

Mot to stemmer har formannskapet støttet rådmannens forslag om en mini-konkurranse for rådhusplassen i Honningsvåg. 

Nordkapp kommune skal bruke 200 000 kroner på konsulenter som skal komme med forslag på hvordan bruke rådhusplassen. Fristen for å komme med forslag er satt til fire uker. 

Før sommerferien vedtok formannskapet å rive lekeplassen på området fordi den var farlig. I dag brukes delen av plassen som skateboardbane.

Formannskapsprotokollen:
«Arealdisponeringen av Rådhusplassen legges ut på minikonkurranse stilet til tre potensielle leverandører med fire ukers svarfrist. Vedlagte konkurransegrunnlag legges til grunn for minikonkurransen.  Vedtatt med 5 stemmer for, mot 2 stemmer.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS