FeFo-styret selger ikke Nordkapp
Styret i FeFo møte i Seppoladalen, The View.

FeFo-styret selger ikke Nordkapp

FeFo avholder styremøte på The View i Seppoladalen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 18.09.2018 13:20
Sist oppdatert : 18.09.2018 14:06

Styret i FeFo støtter Nordkapp kommune om at større verdier av Nordkapp-trafikken må tilfalle lokalsamfunnet, men FeFo selger ikke eiendommen Nordkapp. 

FeFo avholder styremøte i Honningsvåg og én av sakene på møtet i Honningsvåg var henvendelsen fra Nordkapp kommune om kjøp av tomta. 

Arbeiderpartiet fremmet forslag om at de delene som ikke skal festes av ANS Nordkapp 1990 etter 1. januar 2019 kan festes av kommunen.
--Vi må passe oss for å ikke blande oss inn i debatten om adkomstavgiften. Det er kommunes ansvar, sa styremedlem i FeFo, Bente Haug (Ap) da hun fremmet forslaget.

Det er aktuelt for FeFo å feste bort en liten del av Nordkapp til Rica og ikke hele platået og Hornvika som idag.

Styret i FeFo ønsker så langt det er mulig gjennom forhandlinger med ANS Nordkapp 1990 å etablere et fond som skal forvaltes av Nordkapp kommune.

Nordkapp kommune har vært i forhandlinger om kjøp av eiendommen etter en idé fra advokat Ole Martin Jensen.

Styrets enstemmige vedtak, fremmet av Bente Haug.
1. FeFo selger ikke eiendommene med festenr 4/1/10 (44,4 dekar) og 4/1/6 (887,5 dekar) til Nordkapp kommune.

2. FeFo tilbyr Nordkapp kommune opsjon på å feste arealer som frigjøres i forbindelse med forhandlingene med ANS Nordkapp 1990.

3.FeFo vil forhandle med fester ANS Nordkapp 1990 om etablering av et fond som disponeres av Nordkapp kommune. Fondet størrelse må sikre kommunen nødvendige ressurser til næringsutvikling og infrastruktur, men innrettes på en slik måte at kommunen fritt kan disponere fondet.

4. FeFo imøteser kommunens behandling av områdeplanen og fortsette drøftingene med Nordkapp kommunes forhandlingsutvalg. Særlig viktig å drøfte vil være utviklingen av fond.

Styret i FeFo
Máret Guhttor, leder (oppnevnt av Sametinget)
Mathis N. Eira, nestleder (oppnevnt av Sametinget)
Line Kalak (ny, oppnevnt av Sametinget)
Bente Haug (oppnevnt av fylkestinget)
John Erik Pedersen  (oppnevnt av fylkestinget)
Jo Inge Hesjevik  (ny, oppnevnt av fylkestinget)

Personlige varamedlemmer er:
Fred Johnsen (for Guhttor, oppnevnt av Sametinget)
Inger Marie Gaup Eira (for Eira, oppnevnt av Sametinget)
Ingar Elling M. Eira (for Kalak, oppnevnt av Sametinget)
Inga Manndal  (for Haug, oppnevnt av fylkestinget)
Svein Iversen  (for Pedersen, oppnevnt av fylkestinget)
Claus Jørstad  (for Hesjevik, oppnevnt av fylkestinget)

I tillegg er Erik Sundland ansattes representant.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS