Formannskapet vil ha vindpark
Nordkapp formannskap behandlet vindkraftsaken på møtet i Gjesvær.

Formannskapet vil ha vindpark

Formannskapet i Nordkapp er positiv til vindkraftanlegg i kommunen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.09.2018 18:00
Sist oppdatert : 17.09.2018 09:00

Nordkapp formannskap har enstemmig pålagt administrasjonen å jobbe videre med å etablere en vindpark på fastlandet. 

Utredningen viser at hvis man bygger en park som utnytter kraftlinjene til Magerøya maksimalt, kan man bygge ut en kapasitet på 110 megawatt (MW). En tilsvarende vindpark, Midtfjellet, gir 16,8 millioner kroner i lokal verdiskapning og 8,2 millioner kroner i eiendomsskatt i året. 

Nå må kommunen jobbe for å komme i de nasjonale og regionale planene for vindkraft. 

Formannskapets enstemmige vedtak: 
«Nordkapp kommune stiller seg positivt til vindkraftutbygging i kommunen. Rådmannen bruker vedlagte utredning som grunnlag for innspill til NVEs Nasjonal ramme for vindkraft på land, og arbeider målrettet mot å få deler av kommunen innlemmet i ‘aktuelt utredningsområde’ i Regional Vindkraftplan for Finnmark ved neste rullering av planen. 
Videre arbeid med vindkraftutbygging fokuseres mot området Reinelva/Ørretvatnet ved Repvåg, med resten av kommunens fastlandsdel og et område helt sør på Magerøya som potensielle alternativer.» 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS