Tar ikke hensyn til reindriften
Tidligere trekkveier ødelagt av kantstein, ifølge innstillingen til FeFo-direktøren. (Illustrasjonsfoto)

Tar ikke hensyn til reindriften

Det nærmer seg FeFo-møte i Honningsvåg, styremøte i Finnmarkseiendommen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.09.2018 09:24
Sist oppdatert : 14.09.2018 09:28

Administrasjonen i FeFo, Finnmarkseiendommen, mener det blir ikke tatt nok hensyn til reindriftsnæringen i områdeplanen for Nordkapp-halvøya. 

Som til det første utkastet er FeFo skeptisk til at det blir økt trafikk til Knivskjellvika. FeFo mener kommunen har ikke vurdert hva summen av alle tiltakene betyr for reindriften. 

Det har også blitt bygget høye kantsteiner på E69 i Kjeftavannsbakken som har ødelagt tidligere trekkveier. 

Direktøren har skrevet følgende i innstillingen til styret: 
----Planforslaget avklarer rammene for tilrettelegging for friluftslivet/ferdsel på en god måte. FeFo kan imidlertid ikke påta seg ansvaret for drift og vedlikehold for aktuelle tilretteleggingstiltak (stier, gapahuker, sikringshytter mv.). FeFo er positiv til å avstå grunn eller til å inngå avtale for tiltak i tråd med områdereguleringen, men dette forutsetter en ansvarlig avtalepart som påtar seg driftsansvaret for tiltakene. Det kan enten være reiselivsnæringen alene, eventuelt i samarbeid med kommunen og/eller turlaget.   Det samme vil gjelde for eksisterende parkering/rasteplass ved stien til Knivskjelodden og offentlig parkering ved Kjæftavannet.

Alle dokumentene til FeFo-styret om områdeplanen


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS