Helsesøster blir helsesykepleier
Helseminister Bent Høie. (Foto: Bjørn Stuedal)

Helsesøster blir helsesykepleier

Nå er det helsesykepleier som gjelder.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 16.09.2018 03:45

Tittelen helsesøster blir nå erstattet med helsesykepleier.

Hensikten med en kjønnsnøytral tittel er å rekruttere flere menn inn i yrket, og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp.

--Det er på høy tid å erstatte helsesøster med en mer moderne og kjønnsnøytral tittel. I tillegg til å gjøre det lettere å rekruttere flere menn inn i tjenesten, tror jeg også det vil gjøre det mindre tabu for gutter å ta kontakt med helsetjenesten. Det er svært viktig. Vi må senke terskelen for at ungdom oppsøker hjelp når de sliter, sier helseminister Bent Høie, ifølge Regjeringen.no

Det er Norsk Sykepleieforbund som har foreslått at tittelen helsesøster erstattes av helse­sykepleier. Norsk Sykepleieforbund har blant annet lagt vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer fagkompetansen til denne yrkesgruppen og at dette er sykepleiere med spesial­utdanning. Norsk Sykepleieforbund fremhever også at en kjønnsnøytral tittel vil bidra til å motvirke kjønnstradisjo­nelle utdanningsvalg. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS