32 millioner kroner til Finnmark Havbruksfond
Penger fra Havbruksfondet til Finnmark fylkeskommune skal inn i Finnmark Havbruksfond. (Illustrasjonsfoto)

32 millioner kroner til Finnmark Havbruksfond

Finnmark Havbruksfond blir tilført penger.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 12.09.2018 19:30

Finnmark fylkeskommune får utbetalt 32 millioner kroner fra Havbruksfondet i år. 

Midlene skal gjennom Finnmark Havbruksfond sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen i Finnmark.   

Finnmark Havbruksfond ble vedtatt opprettet av fylkestinget i Finnmark den 20.juni 2018.  Finnmark Havbruksfond skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing.  

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner deler 2,7 milliarder kroner fra Havbruksfondet. Havbruksfondet består av 80 % av det staten har tjent på å selge vekst i oppdrettstillatelser. 

I tillegg til tilskuddet til Finnmark fylkeskommune får følgende kommuner i Finnmark tilskudd fra Havbruksfondet: 
Nordkapp: 13 851 331,50
Lebesby: 13 150 446,65
Måsøy: 17 188 526,21
Hammerfest: 29 978 935,19
Alta: 46 476 812,58
Loppa: 22 641 971,42
Hasvik: 7 250 910,27
Kvalsund: 20 362 370,24
Nesseby: 7 618 991,29
Båtsfjord: 2 597 719,96
Sør-Varanger: 12 945 304,47


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS