Undertegnet samarbeidsavtalen
Mandag signerte fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo en ny samarbeidsavtale. (Foto: Nina Merete Austad)

Undertegnet samarbeidsavtalen

Et allerede godt samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget videreføres.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 14.09.2018 23:30

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo har undertegnet samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har siden 1993 hatt en samarbeidsavtale om utvikling og økt bruk av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, den såkalte tospråklighetsordninga. Siden 2003 har partene hatt samarbeid for styrking og synliggjøring av samisk kultur, språk, næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Nytt for avtaleperioden 2018 – 2020 er at disse to avtalene oppdateres og slås sammen til én avtale. Samarbeidsavtalen inneholder delkapitler på overordnet nivå, i tillegg til et antall fokuspunkter. Arbeidet vil skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling på områder som inngår både i den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje, slik som opplæring, næring, kultur, kulturminneforvaltning og regional planlegging.

Både fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo mener Finnmark fylkeskommune og Sametinget har mange felles prioriteringer. Avtalen viderefører et allerede godt samarbeid, ifølge Vassvik og Keskitalo. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS