Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk
Nå skal et utvalg vurdere beskatningen av havbruk. (Illustrasjonsfoto)

Utvalg skal vurdere beskatningen av havbruk

Utvalget skal levere en innstilling i løpet av vel ett år.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.09.2018 19:30

Regjeringen oppnevnte fredag et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

--Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding. 

Havbrukstillatelser utstedes av staten og gir en beskyttet rett til næringsutøvelse. Det kan gi opphav til ekstraordinær avkastning, såkalt grunnrente, slik som i kraft- og petroleumsnæringen. Samtidig er Norge et av de få stedene i verden hvor klimaforholdene naturlig legger til rette for effektiv oppdrett av laks og ørret i sjøen. Siden starten av 1970-tallet har den norske oppdretts-næringen utviklet seg kraftig, og Norge er i dag verdens største produsent og eksportør av atlantisk laks. Lønnsomheten for havbruksnæringen har vært god i flere år, og avkastningen de siste ti årene har stort sett ligget over avkastningen i industrien.

Utvalget ledes av Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved UiO. I tillegg til personer fra akademia og advokater består utvalget av representanter fra LO, NHO og KS. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS