Fotballøkke ved fiskebruket
Her skal balløkka ligge i Nordvågen.

Fotballøkke ved fiskebruket

Det var debatt om fotballøkka i kommunestyret før sommerferien.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.09.2018 21:25

Rådmannen foreslår at det blir bygget fotballøkke ved fiskebruket Nordvågen AS. 

Før sommerferien hadde kommunestyret saken til behandling og da var forslaget fra avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester at løkka skulle ligge i botn. 

Flere representanter var kontaktet av foreldre i Nordvågen som mente at området på andre siden av fylkesvegen ved samfunnshuset er den beste plasseringen. Nå har rådmannen kommet til den samme konklusjonen. 

Vegvesenet har gitt dispensasjon til tiltaket under forutsetning at fotballøkka ikke kommer nærmere enn 7,7 meter av senterlinja på fylkesvegen, samt at støy og luftkvalitet ikke er i strid med grenseverdiene satt av Klima- og miljødepartementet.

Den gamle fotballbingen mellom skolen og samfunnshuset ble fjernet i 2015. Den gang ble det lovet at den raskt skulle bygges opp igjen. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS