Varsel om jordskred

Varsel om jordskred

På grunn av store nedbørsmengder har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut «gult varsel» om jordskred i kommunene: Porsanger, Kvalsund, Alta, Karasjok, Kautokeino, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 03.08.2018 20:00

Det ventes opp mot 50 mm regn fra i ettermiddag, mest i indre strøk. Faren er størst fredag og venter at faren avtar lørdag morgen

Skalaen for jordskred går fra 1 (grønt) til 4 (rødt)

NVEs varsel:
Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte vegstrekninger kan bli stengt.

Jordskred:
Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.

Flomskred:
En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring.

Råd:
Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet skal renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for sedimenter, søppel, kvist og løv.

Betydning av varselnivå:
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS