Nye vegnavn i Porsanger
Porsanger kommune har et adresseringsprosjekt. (Illustrasjonsfoto)

Nye vegnavn i Porsanger

Nødetatene er avhengige av unike adresser.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 28.07.2018 15:45

Porsanger kommune minner om at høringsfristen for nye vegnavn er satt til 17. september.

Porsanger kommune har et adresseringsprosjekt der aller vegene i kommunen skal få offentlige veinavn. 

Det har vært gjennomført fire folkemøter om adresseprosjektet. Møtene har vært gjennomført i Billefjord, Smørfjord, Børselv og Lakselv. 

Kommunen har mottatt rundt 50 forslag på vegnavn. Flere har kommet med forslag til personnavn som bør knyttes til en veg. Kartverket anmoder om å være forsiktig med bruk av personnavn. Det er også vanskelig å plukke ut noen få av de mange som kan «fortjene» en egen veg.  Navnekomiteen ble enig om å ikke bruke personnavn.

Når alle veger har fått navn vil adresseprosjektet fortsette med å gi hver enkelt hytte en unik adresse.

Nødetatene er avhengige av at alle hytter og hus i en kommune har unike adresse. Derfor kan det ikke være to veger med det samme navnet i en kommune. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS