Stor kongekrabbeaktivitet
Fra venstre: Bernt Nicolaisen (CapeFish) og Odd Magne Nylund (Nordvågen AS).

Stor kongekrabbeaktivitet

Aktivitet i fiskerinæringen, selv om det er sommer.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 26.07.2018 17:39

Stor krabbeaktivitet for fiskere og landanlegg. 

--Det er stor aktivitet med kongekrabbe både for fiskere og oss på land, sier Bernt Nicolaisen ved Cape Fish til Radio Nordkapp.

--Også vi kjøper mye kongekrabbe, men det er også juksabåter og linebåter som leverer hyse, sei og torsk. Vi holder i gang hele sommeren, sier Odd Magne Nylund ved Nordvågen AS.

--Det er rapporter om store forekomster av kongekrabbe i Porsanger, men også i Kåfjord, Lafjord og rundt Porsangneset fanges det mye krabbe, sier Nicolaisen.

--I sommer har vi også kjøpt en del laks i Sjursjok (Tana) og Smørfjord, sier Nicolaisen.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS