Forsvaret bidro med tre milliarder kroner til Troms i 2017
Betydelig verdiskapning av Forsvarets aktiviteter. (Foto: Forsvaret i forbindelse med øvelsen Joint Viking)

Forsvaret bidro med tre milliarder kroner til Troms i 2017

Forsvaret er en betydelig samfunnsaktør, med virksomhet som berører mange mennesker og lokalsamfunn over hele Norge.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.07.2018 21:45

Denne uken slapp regjeringen tall for verdiskapning på Østlandet, Troms og Trøndelag. I perioden 2014 til 2017 bidro Forsvaret med om lag 12 milliarder kroner til Troms.

Forsvarets økonomiske bidrag til samfunnet i 2017 er estimert til om lag 27,5 milliarder kroner. Lønnsutgiftene knyttet til Forsvarets ansatte og Forsvarets kjøp av varer og tjenester er de største kildene til dette økonomiske bidraget, ifølge Regjeringen.no. 

--Det er regjeringens satsing på Forsvaret i nord som er årsaken til det betydelige bidraget fra Forsvaret til Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding. 

De neste årene blir Hæren satset på i Porsanger, noe som betyr økt verdiskapning i regionen og i Finnmark. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS