Nå kan enkeltbønder søke støtte
Støtteordningen gjelder nå også for enkeltbønder. (Foto, illustrasjonsfoto tatt av Arne Johanson)

Nå kan enkeltbønder søke støtte

Enkeltbønder kan søke tilskudd fra Landbruksfondet.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.07.2018 23:30

Landbruksfondet støtter rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark. 

Målgruppa har tidligere vært landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner. Framover gjelder ordninga også for enkeltbønder i landbruket.

Finnmark fylkeskommune har ansvar for Landbruksfondet i Finnmark, hvor formålet er å bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket i Finnmark.

Landbruksfondet støtter tiltak innen rekruttering til landbruksnæringa, etter- og videreutdanningstilbud for næringsaktører i landbruket, og kompetansehevende tiltak. Ved tilskudd til etter- og videreutdanning kan Finnmark fylkeskommune gi støtte til kurs/studietur/kompetanseheving som treffer fondets formål. Det kan gis støtte til kurskostnader, avløser, reise og opphold. Herunder er det relevant for enkeltbønder å søke støtte. Det utvises skjønn i forhold til søknaden, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS