Mener det blir vanskeligere å overføre nye oppgaver til fylkeskommunene om Finnmark står alene
Monica Mæland har besvart spørsmålet fra Heidi Greni. (Foto: Paul Paiewonsky)

Mener det blir vanskeligere å overføre nye oppgaver til fylkeskommunene om Finnmark står alene

Senterpartipolitikeren har fått svar fra kommunal- og moderniseringsministeren.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 03.07.2018 23:30

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har besvart spørsmålet fra Heidi Greni, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Greni spurte om hvilke konkrete oppgaver planlegger regjeringen å overføre fra staten til fylkeskommunene som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke?

--Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal slå seg sammen fra 1. januar som en del av regionreformen. Denne sammenslåingen er en del av en nasjonal reform, og sammenslåingen i nord angår derfor hele landet. En viktig del av regionreformen er at fylkeskommunene skal styrkes som samfunnsutvikler og få tilført nye oppgaver. I Norge har vi et prinsipp om at alle fylkeskommuner har ansvaret for de samme oppgavene. Med Stortingets vedtak får den minste fylkeskommunen om lag 240 000 innbyggere. Finnmark har i dag om lag 76 000 innbyggere. Dersom Finnmark skal stå alene, blir det vanskeligere å overføre nye oppgaver til fylkeskommunene. Ved behandlingen Kommuneproposisjonen 2019 ba Stortinget om en egen sak med en samlet vurdering av oppgaver til fylkeskommunene innen 15. oktober. Her vil regjeringen komme tilbake til hvilke konkrete oppgaver som planlegges å overføre fra staten til fylkeskommunene, har Monica Mæland skrevet i svaret til stortingsrepresentant Heidi Greni. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS