Støtter ditt ungdomsprosjekt
Finnmark fylkeskommune har en pott på 50 000 kroner. (Illustrasjonsfoto)

Støtter ditt ungdomsprosjekt

Ett av kravene for tilskudd er ungdomsmedvirkning.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 02.07.2018 05:20

Fra og med 1. juli kan du søke om tilskudd til ungdomsaktiviteter i Finnmark.

Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom i alderen 13 – 23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltagelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. 

En forutsetning for å motta tilskudd er at arrangementet/prosjektet har høy grad av ungdomsmedvirkning. Det er fylkesungdomsrådet i Finnmark som behandler søknader og fordeler midlene i tilskuddsordningen, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke opptil 15 000 kroner til aktiviteter. Det er to søknadsfrister: 1.september og 1. februar.

Den totale potten som Finnmark fylkeskommune deler ut per år er 50 000 kroner.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS