Tre entreprenører vil ruste opp fylkesveg 885 i Pasvik
I løpet av sensommeren skal arbeidet være i gang for å gjøre vegen bedre. (Illustrasjonsfoto)

Tre entreprenører vil ruste opp fylkesveg 885 i Pasvik

Ingen tilbud kom inn i fjor, men i år kom det inn tre tilbud og arbeidet kan starte opp i løpet av kort tid.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 02.07.2018 01:19

I 2017 kom det ikke inn noen tilbud på arbeidet som skulle bli gjort på fylkesveg 885, og dermed ble ingenting gjort. I år kom det inn tre tilbud og arbeidet starter opp i løpet av sensommeren.

Store deler av fylkesveg 885 er i dårlig forfatning og vegen er en av tre prioriterte fylkesveger i Finnmark. Nytt av året er at prosjektet er toårig og vil dermed ikke bli ferdigstilt før i 2019. Det er den 22 kilometer lange strekningen mellom Langvasseid og Svanvik som skal oppgraderes, og det skal gjøres strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og sikkerhet på vegen.

I første omgang skal det utføres utbedringsarbeider på strekningen Vintervegskaret - Svanvik, med hovedvekt på forsterkning av vegoverbygning på strekningen Langvasseid - Firkantvann. I tillegg inneholder kontrakten flere trafikksikkerhetstiltak som bergrensk, rekkverksarbeid og utslaking av bratte skråninger, ifølge Finnmark fylkeskommune. 

Arbeidet starter opp i løpet av sensommeren og skal være ferdig i løpet av høsten 2019.






Annonse:
Bransjeguiden



Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS