Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 vedtatt
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet)

Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 vedtatt

Nytt forbudt trer i kraft om få år.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.06.2018 23:30

Regjeringen har vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte oljefyr med fornybar oppvarming.

--Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding. 

Oljefyrforbudet er beregnet å redusere utslippene med minst 340 000 tonn CO2 årlig, i gjennomsnitt over perioden 2016-2035. Dette tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

Av hensyn til forsyningssikkerhet, praktiske og økonomiske hensyn, er det gitt unntak fra forbudet for enkelte typer bygninger. Blant annet gjelder ikke forbudet for fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet.

Hva er mineralolje, og hva blir forbudt?
Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile brensler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet, ifølge Regjeringen.no


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS