Offentlig ettersyn av områderegulering for Nordkapp-halvøya
En ny høring for Nordkapp-halvøya. (Illustrasjonsfoto)

Offentlig ettersyn av områderegulering for Nordkapp-halvøya

Områderegulering for Nordkapp-halvøya ut på en ny høringsrunde fra Nordkapp kommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.06.2018 20:00

Fast utvalg for plansaker har i møtet 28. juni vedtatt å sende forslag til områderegulering for Nordkapp-halvøya på høring og har allerede lagt det ut til offentlig ettersyn på Nordkapp kommunes nettsted

Planforslaget ble først vedtatt sendt på høring 04.01.2018. Med bakgrunn i innkomne innspill har planutvalget ønsket å endre planforslaget for å være tydeligere på hvordan planens formål om økt lokal og regional verdiskaping best kan oppnås.

Foreslåtte endringer er som følger:
-Tilrettelegging av tursti til Tunes tas ut av planen
-Offentlig parkering o_SPA2 reduseres og arealformål endres
-Lagerbygning BL1 tas ut av planen
-Parkering Hornvika o-SPA3 tas ut av planen
-Parkeringsområde SPA1 reguleres til offentlig formål

Dette er altså en ny høring. Dersom de som leverte innspill til forrige høring ønsker opprettholde sitt opprinnelige innspill, ber kommunen at det blir gitt beskjed om dette. 

Fristen for innspill er satt til minimum seks uker, ifølge kommunens nettsted. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS