Vil overta totalansvaret for fylkesvegene fra Statens vegvesen
Finnmark fylkeskommune vil totalansvaret for fylkesvegene. (Illustrasjonsfoto)

Vil overta totalansvaret for fylkesvegene fra Statens vegvesen

Ansatte i Statens vegvesen vil få ny arbeidsgiver dersom fylkeskommunen overtar totalansvaret for fylkesvegene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.06.2018 23:30

Finnmark fylkesting ønsker de nye oppgavene fra Statens vegvesen velkommen fra 2020.

Fylkestinget mener overføring av vegadministrasjon vil bidra til at det regionale folkevalgte nivå får en mer helhetlig rolle som samfunnsutvikler ved å se oppgaver i sammenheng. Derfor bes det om at Stortinget følger opp sitt vedtak om å sørge for overføringa av oppgaven. Arbeidet med overføringen ønsker Finnmark å starte med umiddelbart, og legger til grunn et godt samarbeid med Statens vegvesen.

En overføring av oppgaver vil medføre at ansatte i Statens vegvesen vil få ny arbeidsgiver. De ansattes rettigheter ble en stor del av debatten i fylkestinget. Fylkestinget ba Stortinget sikre ansatte i Statens vegvesen arbeid i framtida og samme rettigheter som i dag. 

--Finnmark fylkeskommune ønsker å lyse ut stillinger offentlig, med stillingsbeskrivelse og kvalifikasjonskrav som er mest hensiktsmessig. Ansatte i Statens vegvesen vil få to års fortrinnsrett til stillinger knyttet til fylkesveg, heter det videre i vedtaket, ifølge en pressemelding fra Finnmark fylkeskommune. 

I forbindelse med Stortingets anmodningsvedtak om å overføre fylkesvegadministrasjonen ble Statens vegvesen bedt om å utrede dette. Utredninga endte i rapporten «Fra sams og samling» hvor Statens vegvesen redegjorde for konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjonen fra 1. januar 2020. Det er denne rapporten som nå var på høring som fylkestinget behandlet. 

Statens vegvesen konkluderer i sin rapport med at det ikke er forsvarlig å overføre seksjonen som har ansvaret for drift av fylkesvegene. Dette var fylkestinget uenig i, og ba om at det arbeides aktivt for å finne en overgangsordning.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS