Flere eldre på de små stedene kan få dårligere omsorg enn i byene
Økning av eldre personer er størst i de små kommunene i Nord-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Flere eldre på de små stedene kan få dårligere omsorg enn i byene

Bekymringen kommer fram i rapporten Omsorg 2020, en rapport Helsedirektoratet og Husbanken har utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 24.06.2018 03:45

Andelen av eldre blir størst i de minste kommunene. 

--Det blir flere eldre over hele landet, men andelen eldre blir størst i små kommuner i innlandet og Nord-Norge. Eldre som bor i disse områdene kan risikere å få et dårligere tilbud enn eldre andre steder i landet, advarer helsedirektør Bjørn Guldvåg, ifølge Helsedirektoratet.no

Denne bekymringen kommer fram i rapporten Omsorg 2020, som Helsedirektoratet og Husbanken har utarbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet. Forskningen som rapporten bygger på, viser at befolkningsutviklingen vil være svært ulik i kommunene fram mot år 2040. Små kommuner i innlandet og Nord-Norge vil møte betydelig større utfordringer enn de større tilflyttingskommunene. Behovet for planlegging, fornyelse og innovasjon vil derfor være ekstra stor i disse kommunene.

--I de små kommunene i innlandet og Nord-Norge er det mer krevende å rekruttere nok folk til å jobbe i eldreomsorgen. Samtidig ser vi også at disse små kommunene i mindre grad enn andre søker på tilskuddsordninger som fremmer innovasjon og nye teknologiske løsninger. Dette gjør at utfordringen kan bli størst der de er minst forberedt på å møte dem, sier Guldvog.

I de minste kommunene utgjør i dag eldre over 67 år i underkant av 20% av befolkningen. I de største byene er andelen omlag 12%. Framskrivingene viser at det vil være en svak vekst i andelen eldre i de store byene fram mot 2040, mens små kommuner i innlandet og Nord-Norge vil få en langt større økning.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS