Mer positive til å ta imot flyktninger
Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Mer positive til å ta imot flyktninger

Tall fra Integreringsbarometeret 2018.
Riks
Raymond Elde
Publisert : 23.06.2018 21:45

Befolkningen er splittet i synet på innvandring. Vi er mer positive til å ta imot flyktninger enn tidligere, samtidig som vi mener integreringen går dårlig. Det viser funn fra Integreringsbarometeret 2018. 

Integreringsbarometeret 2018 er en holdningsundersøkelse om innvandring og integrering, som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 61 prosent mener Norge bør ta imot flere flyktninger.
Det er det høyeste tallet siden spørsmålet for første gang ble stilt i 2006. Sist dette ble målt, i 2014, var 55 prosent positive. Siden den gang har landet opplevd store asylankomster og norske kommuner har tatt imot og bosatt over 45 000 flyktninger. 

--Jeg merker meg at befolkningen har blitt mer positive til å ta imot flyktninger og at deres behov for beskyttelse blir vektlagt. Flere enn noensinne er også positive til asylmottak i områder der de bor, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, i en pressemelding.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS