Ønsker økte midler i statsbudsjettet 2019 til etablering av styrker på Porsangmoen
Fylkesutvalget ønsker rammer i statsbudsjettet 2019. (Foto: Forsvaret i forbindelse med øvelsen Joint Viking)

Ønsker økte midler i statsbudsjettet 2019 til etablering av styrker på Porsangmoen

Fylkesutvalget i Finnmark har vedtatt en uttalelse enstemmig.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 21.06.2018 01:35

Fylkesutvalget i Finnmark er tilfreds med at Stortinget i Landmaktproposisjon vedtok å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark, for å bedre Forsvarets evne til avskrekking og kollektivt forsvar, samt evnen til å avverge og forebygge militær aggresjon.  

Fylkesutvalget er tydelig på at en implementering av vedtatte ambisjoner i perioden 2018- 2025 skal ivareta en styrking av den landmilitære tilstedeværelse i Porsanger og Finnmark gjennom: 

• Etableringen av Finnmark Landforsvar (FLF) på Porsangmoen, med ansvar for å ivareta enhetlig og helhetlig planlegging og ledelse av landoperasjoner i Finnmark. Hæren og Heimevernets(HV) styrker skal sikres kapasiteter til samvirke med egne og andre våpengrener, og allierte. 

• Fullt oppsatt kavaleribataljon ved Garnisonen i Porsanger, underlagt FLF, som skal bidra til å videreutvikle landmaktens rolle i allierte fellesoperasjoner og ha evne til å lede langtrekkende ild.

• Prioritert satsing for å øke HV-17s kapasitet, øvingsnivå og spesielt evnen til å samarbeide med Hæren i hele fylket for områdestrukturen, og utvidet operativ portefølje for innsatstyrken. Rekruttering, utdanning og videre tjeneste tilpasset ungdom i Finnmark må prioriteres.

Fylkesutvalgets ambisjoner til statsbudsjettet 2019 er å ivareta vedtatt progresjon i Landmaktproposisjonen. Dette krever rammer i statsbudsjettet 2019 for:

• å iverksette etableringen av permanente styrker på Porsangmoen i 2019 med en tilfredsstillende infrastruktur, og styrke HV-17. 

• å starte arbeidet med å etablere nybygg i kombinasjon med eksisterende eiendom, bygg og anlegg på Porsangmoen.

• å igangsette prosessen for å sikre utholdenhet gjennom forsterkningsplaner og operativ logistikk både for nasjonal og alliert bistand i Finnmark

• å utarbeide en investeringsplan for infrastrukturen i Porsangmoen og Halkavarre skyte-og øvingsfelt; spesielt for miljøvern, biologisk mangfold og fortidsminner.

(Uttalelse fra fylkesutvalget i Finnmark) 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS