Halv million kroner til fiskerifond
Kommunestyret satte av 500 000 kroner til fiskerifondet.

Halv million kroner til fiskerifond

Debatt om avsetting til Nordkapp kommunes fiskerifond i kommunestyret.
Nordkapp-budsjettet 2017
Raymond Elde
Publisert : 21.06.2018 05:36

Et flertall i kommunestyret vedtok å sette av en halv million kroner av fjorårets regnskapsoverskudd til fiskerifond. 

Rådmannen foreslo at 4,8 millioner kroner av overskuddet skulle til disposisjonsfond, men forslaget ble kun støttet av Høyres tre representanter. SV fremmet forslag om at kommunen skulle sette av én million kroner til fiskerifondet, men forslaget fikk støtte av de fem representantene fra SV og Senterpartiet. 

Arbeiderpartiets forslag om 500 000 kroner til fiskerifondet fikk flertall i kommunestyret. 

Regnskapet 2017 for Nordkapp kommune viser et overskudd på seks millioner kroner. 


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS