Sametinget drøftet Nordkapp-saken
Sandra Andersen Eira fremmet forslag i Sametinget skal eie Nordkapp.

Sametinget drøftet Nordkapp-saken

Nordkapp-tomta var tema i Sametinget.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 19.06.2018 15:00

Under Sametingets plenumssamling fremmet Sandra Andersen Eira, NSR, forslaget om at Nordkapp kommune skal eie Nordkapp-platået. Saken ble vedtatt oversendt Sametingsrådet for videre behandling. 

Rune Myrnes Balto, NSR, holdt innlegg i saken. Ronny Wilhelmsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet, tok replikk. 

Det er i dag Finnmarkseiendommen, FeFo, som eier tomta på Nordkapp. Kommunen og FeFo forhandler om at kommunen skal kjøpe eiendommen. 

Protokollen, nye saker; sak 6. 

Video, 6 minutt ut i videoen


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS