Jubel i Nordkapp
Elever får følge prosessen med oppdrett. (Foto: Johanne Salamonsen)

Jubel i Nordkapp

Yesss! Det er ett av ordene rektor Eli Skille bruker i saken om undervisningstillatelse for akvakultur.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.06.2018 11:00

Søknaden fra Finnmark fylkeskommune om undervisningstillatelse for akvakultur er innvilget av Fiskeridirektoratet, og tilsagnet fra Fiskeridirektoratet ble endelig klarert for drift 7. juni.

Eli Skille, rektor ved Nordkapp videregående skole, , er i fyr og flamme: 
--Yesss! Da har vi endelig fått vårt praktiske klasserom for opplæring i akvakultur. Nå går vi i gang, uttaler hun ivrig.

--Undervisningstillatelsen vil bidra til å styrke tilbudet og rekrutteringa til næringen, og det vil ikke minst bidra til å åpne nye dører og gi økt handlingsrom i den marine satsinga til Finnmark fylkeskommune, sier Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder i Finnmark fylkeskommune, i en pressemelding. 

Det er Finnmark fylkeskommune som har fått tillatelsen, men den leies ut til Grieg Seafood Finnmark som skal drive den ved sine lokaliteter i Nordkapp kommune. Avtalen mellom fylkeskommunen og Grieg Seafood Finnmark ble signert på Nordkapp videregående skole i slutten av januar. Samarbeidet med næringslivet har vært helt avgjørende for å få på plass tillatelsen, og det er primært elevene med naturbruk- og akvakulturlinja ved skolen som tillatelsen er rettet mot. Leieinntektene fra tillatelsen skal i all hovedsak brukes til å høyne kvaliteten, utvide fagtilbudene styrke rekrutteringa og videreutvikle undervisningsopplegget innen akvakultur ved skolen. Også andre relevante tiltak knyttet til undervisning og sjømatnæringa vil kunne gjennomføres.

--Vi er klare for dette og ved skolestart til høsten skal vi ha fisk klar for utsett slik at elevene kan følge fisken helt fra den settes ut i sjøen, sier Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS