Folkehelsepenger til Måsøy kommune
Måsøy kommune får tilskudd på 300 000 kroner til prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». (Illustrasjonsfoto)

Folkehelsepenger til Måsøy kommune

Måsøy kommune er én av fire kommuner som fikk tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 11.06.2018 05:20

Måsøy kommune er én av fire kommuner som får 300 000 kroner i tilskudd til folkehelsearbeid i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse».

De andre kommunene som ble tildelt tilskudd på møtet i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, var Sør-Varanger, Båtsfjord og Tana. 

Den kommunale egenandelen er på 20 000 kroner. 

Politikerne bevilget til sammen 1,2 millioner kroner på møtet den 5. juni. 


Annonse:
http://www.radionordkapp.no
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS